Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Na aanmelding zal één van onze psychologen u contacteren om u uit te nodigen op een verkennend intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt nagegaan wat de problematiek en de precieze hulpvraag is. Op die manier kunnen we inschatten welke verdere stappen er genomen kunnen worden: onderzoek, verdere behandeling bij één van onze kinder-en jeugdpsychiaters, begeleiding door een psycholoog of een doorverwijzing naar externe hulpverlening.

In geval van hoogdringendheid neemt u contact op met uw huisarts, de huisarts van wacht of de spoedgevallendienst in uw buurt (AZ Nikolaas, UZ Gent).

Eventueel kan u zich 24/7 melden bij het Crisismeldpunt De Schelp (09/265 04 90).