Aanmelding

Momenteel is er een aanmeldingsstop in onze praktijk.

In geval van hoogdringendheid neemt u contact op met uw huisarts, de huisarts van wacht of de spoedgevallendienst in uw buurt (AZ Nikolaas, UZ Gent).

Eventueel kan u zich 24/7 melden bij het Crisismeldpunt De Schelp (09/265 04 90).