Kostprijs

De kinder- en jeugdpsychiaters werken volgens de tarieven die jaarlijks tussen artsen en ziekenfondsen worden vastgelegd in een conventie. Vandaar dat het gebruikelijk is te zeggen dat ze geconventioneerd zijn.
Er wordt vaak met de derdebetalersregeling gewerkt. Daarbij betaalt u op het einde van een contact enkel het remgeld. Dat kan u contactloos betalen of cash.

De kinderpsychologen vragen een ereloon van 65 € per sessie.
Uw ziekenfonds bepaalt zelf of u recht heeft op terugbetaling van een deel hiervan, en ook hoeveel sessies u terugbetaald krijgt.
Al onze psychologen zijn erkend door de mutualiteiten. U kan dit steeds navragen bij uw mutualiteit.

Indien u de afspraak bij de psycholoog of psychiater niet kan nakomen, gelieve dan minstens 48u op voorhand te annuleren. Zo geeft u immers iemand anders de kans om op dat moment op afspraak te komen.
Indien dit niet gebeurt, kan de psycholoog of kinder-en jeugdpsychiater een forfaitair bedrag van 30 € aanrekenen.