Het adviesgesprek

Na afloop van de onderzoeksfase geven de kinder- en jeugdpsychiater en/of één van de psychologen de bevindingen weer in een gesprek met de ouders en eventueel andere verantwoordelijke volwassenen.

We overlopen daarbij eerst de resultaten van de onderzoeken. Vervolgens bespreken we het al dan niet weerhouden van een diagnose.

Vanzelfsprekend voorzien we daarbij ruimte voor eventuele vragen en bekijken we welke verdere stappen u kan maken.

Het verslag en eventuele attesten bezorgen we u nadien via de post thuis.