Onderzoeksfase

Om een beter zicht te krijgen op de dynamiek van een kind of een jongere kan het zinvol zijn om bijkomend onderzoek uit te voeren.

Vragenlijsten, gesprekken met ouders en andere verantwoordelijke volwassenen, neuropsychologisch onderzoek, observaties en belevingsonderzoek behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Het geheel van de bevindingen vergt dan een interpretatie van de bekomen gegevens die we beschrijven in een verslag.

Tijdens een overleg vormen we dan een gezamenlijke opinie aangaande de problematiek en formuleren we voor u ons advies.