Therapie

Een therapeutisch traject start altijd met een basishouding van kijken, luisteren en uitgebreid in kaart te brengen wat het kind en zijn context of netwerk drijft. We vinden het hierbij ontzettend belangrijk om zowel het kind als ouders te beluisteren. Na een eerste verkenning kunnen we besluiten om eerst even alleen met de ouders aan de slag te gaan of om ouders en kind samen te zien. Soms besluiten we om ook een individueel traject met een kind/jongere aan te gaan. Dit steeds voortdurend in afstemming met ouders om samen te zoeken, te begrijpen en te ondersteunen. De intensiteit en frequentie van dit traject wordt op maat bepaald.

In onze groepspraktijk werken psychotherapeuten uit verschillende psychotherapeutische strekkingen.

  • Systemische/contextuele psychotherapie
  • Psychodynamische psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie

Ze hebben allemaal hetzelfde doel om emotionele problemen te verminderen en draagbaar te maken of te beëindigen.

We gaan hierbij op verschillende manieren te werk. We zoeken de manier die het beste aansluit bij het kind en zijn context. Praten, maar zeker ook tekenen en spelen staan hierbij centraal. Kinderspel is een belangrijke voorwaarde tot emotionele groei en ontwikkeling. Wat de kracht van woorden betekent voor volwassenen, ligt voor kinderen in het spel.

In de adolescentie wordt verbale communicatie belangrijker, dan wordt het spel meer via woorden gespeeld.

Al spelend krijgt het kind greep op zichzelf, op relaties, op wat er in de wereld gebeurt. Via het spel verwerkt het kind wat het rondom of binnen zichzelf ervaart en brengt het zijn wereldbeeld tot uiting. Dat vereist dat er aandacht wordt besteed aan en ruimte gemaakt voor ‘gewoon maar kinderspel’. Naast groepsactiviteiten, hobby’s en digitale bezigheden hebben kinderen een grote nood aan ‘tijd waarin niets hoeft’ en spel kan ontstaan.

Psychotherapie wordt toegepast bij peuters, kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen. Wij hebben ook een aanbod voor gezinnen.

Dit gebeurt aan de hand van sessies met een deskundig psycholoog (psychotherapeut) of psychiater. Je kan het zien als een gezamenlijke zoektocht met als doel inzicht te krijgen in je zorgen, zodanig dat deze afnemen of verdwijnen. Het contact met je therapeut is heel belangrijk, samen evalueren jullie geregeld en bepalen jullie de duur van de behandeling.

Naargelang de leeftijd en ervaren moeilijkheden kijken we wie van ons je het beste kan verder helpen. Af en toe is het aangewezen om met verschillende therapeuten/hulpverleners of met de psychiater aan je/jullie zorgen te werken. Dit om sneller verandering teweeg te kunnen brengen. Dit wijst zichzelf vaak uit en wordt zorgvuldig samen met je/jullie besproken. Soms is een eerste gesprek inplannen en je zorg delen al voldoende, zodat je met bepaalde adviezen zelf weer verder kan.